Съюз на българските медицински специалисти

Сред основните цели на съюза са:

  • извършване на дейност с цел постигане и поддържане високо ниво на професионалната квалификация на лекари и други специалисти с висше образование, които работят в областта на медицината, координиране,
  • подпомагане на дейности, извършвани от специализираните медицински дружества и сдружения;
  • сътрудничество на съюза и и неговите членове с международни медицински организации и със сродни организации в чужбина – за най-бързо пренасяне постиженията на медицината на другите страни в България и за популяризиране на българската медицинска наука в други страни.

Международна федерация на анатомичните дружества (International Federation of Associations of Anatomists, IFAA)

Целите на IFAA са следните:

  • Насърчаване на развитието на всички анатомични или биоморфологични науки;
  • Насърчаване и увеличаване на научния, технологичния, образователния и административния обмен сред анатомите по целия свят;
  • Предоставяне на общи насоки за образователни, технологични и научни цели и за въпроси от общ интерес за анатомичните науки;
  • Координиране и подкрепа при подготовката, преразглеждането и публикуването на документи на терминологията на анатомичните науки и биоморфологията;
  • Стимулиране на приятелството и сътрудничеството между членовете на асоциациите на анатомите.
  • Насърчаване на организирането на международни научни конгреси, симпозиуми и други срещи в сферата на морфологичните науки.

European Microscopy Society

Европейското дружество за микроскопия се състои от отделни и корпоративни членове. Всеки микроскопист, независимо дали е член на национално общество за микроскопия в Европа, има право на членство в Европейското дружество за микроскопия. Всяка компания, която произвежда и/или продава продукти, използвани в областта на микроскопията, може да стане корпоративен член.

International Federation of Societies for Microscopy (IFSM)

Целта на Международната федерация на дружествата за микроскопия (International Federation of Societies for Microscopy, IFSM) е да допринесе за развитието на микроскопията във всичките й аспекти. Тя включва дружества от цял свят. Най-важната дейност на федерацията е спонсорството на научни срещи по микроскопия. Международният конгрес по микроскопия (International Microscopy Congress, IMC) се провежда на всеки 4 години.

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък