29 -31 май 2009 година в Плевен

ХІХ Национален конгрес по анатомия е организиран в Плевен от Българското анатомично дружество, Съюзът на учените в България - клон Плевен и Катедра "Анатомия, хистология и цитология" при Плевенския Медицински университет. Конгресът е с международно участие.

Изявата е протекла под патронажа на проф. д-р Григор Горчев, ректора на Медицински университет Плевен. Председател на организационния комитет е доц. д-р Емилиян Иванов, ръководител на катедра "Анатомия, хистология и цитология" в университета. Участниците в конгреса са над 100,  20 от които от чужбина - Чехия, Сърбия, Прищина, Украйна, Русия и Турция. В програмата на конгреса, който е проведен изцяло в Телекомуникационния Ендоскопски Тренировъчен Център при Медицинския университет, са включени две пленарни лекции, 41 устни съобщения и 76 постера.

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък