5 септември до 7 октомври 2017 година във Варна

В периода 5-7 октомври МУ-Варна стана домакин на XXIII национален конгрес на Българското анатомично дружество с международно участие. Домакин беше катедрата по анатомия и клетъчна биология към MУ-Варна.

Председателят на Българското анатомично дружество акад. Владимир Овчаров откри конгреса с думите: „Този конгрес е специално място за тези, които работят за развитието на анатомията за образование, изследвания и професионално развитие. Той ни дава възможност за срещи, дискусии, обмяна на информация и ни помага да помислим за бъдещето.

Зад гърба си имате натрупани вече много история и опит, но убеден съм, че стремежът ви към висок професионализъм и новаторство ще ви помагат да изпъстрите историята със светли и значими дати и занапред. В посрещането и преодоляването на предизвикателствата на практиката, в непрекъснатия стремеж за повишаване професионалното ниво на всеки един специалист е бъдещото на анатомичната наука в България“ – бяха част от посланията в поздравителния адрес от ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов към присъстващите.

Част от тридневния конгрес бяха лекции, обучения и кръгли маси. Сериозен интерес предизвика и изложението на образователни продукти. В рамките на форума бе включена и прожекция на биографични филми за видни представители на Катедрата по анатомия във Варна.

Наградата на името на Димитър Каданов за научни постижения през последните две години бе връчена на д-р Стоян Павлов от МУ-Варна.

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък