5 - 7 юни 2015 година в Пловдив

Медицинският университет Пловдив е домакин на 22-ят Национален конгрес на Българското анатомично дружество.

В модерната сграда на Аудиторния комплекс се събрат анатоми, хистолози, ембриолози и морфолози от всички медицински университети в страната, Пловдивския университет и БАН.

В научната програма са взели участие и водещи анатоми от Сърбия, Русия, Турция, Румъния, Германия и се представят съвместни разработки на български изследователи с учени от Русия, Канада, Япония, САЩ.

Научният форум е открит от заместник-председателя на БАД, председател на организационния комитет  и ръководител на Катедрата по анатомия при МУ-Пловдив – проф. д-р Стефан Сивков. Той изтъкна, че конгресът се провежда под егидата на ректора на Медицинския университет – чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, и е част от събитията по случай 70-годишнината на МУ и Катедрата по анатомия, хистология и ембриология

Поздравления към организаторите и участниците в конгреса поднесоха зам.-ректорът на МУ – Пловдив – проф. д-р Мариана Мурджева; председателят   на БАД – академик Владимир Овчаров и почетният председател – проф д-р Василев, който вълнуващо представи и приветствието на проф. Теодор Шиблер от Вюрцбург, един от водещите анатоми в следвоенна Германия. Огромен интерес и дискусия предизвикаха пленарните лекции на акад. Овчаров – „Върху еволюцията на човешкия мозък” и на проф. М. Давидов – гост от Университета в Хамбург, Германия,  за възрастните стволови клетки и собствените му проучвания върху механизмите на тяхното развитие.

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък