30 септември до 2 октомври 2011 година във Варна

IX Симпозиум по клинична анатомия с международно участие и XX конгрес на Българско Анатомично Дружество се проведоха от 30 септември до 2 октомври във Варна. В двете мероприятия се включиха общо над участници, отчетоха организаторите на форума.

Симпозиумът е включен като част от честванията, съпътстващи 50-годишния юбилей на МУ-Варна. Конференцията се председателства от доц. Минко Минков, ръководител Катедра по Анатомия, Хистология и Ембриология в МУ-Варна.

През тази година в двете мероприятия са взели участие реално малко над 100 души. Като брой презентациите са били имаме 46 и 158 постера.

Основното участие е на колеги от България, от всички медицински ВУЗ. Участвала е голяма група от Германия, главно от Университета в Кьолн, както и учени от Румъния, Русия, Гърция.

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък