18.07.1940 - 19.06.2024

С дълбока скръб съобщаваме, че на 19 юни 2024 година ни напусна проф. д-р Михаил Славчев Давидов, член-кореспондент на Българската академия на науките, член на Немската национална академия на естествоизпитателите Leopoldina, редовен професор по анатомия в Медицинския факултет на Университета в гр. Хамбург, Германия.

Проф. Давидов бе изтъкнат учен с огромни постижения в областите на морфологията на централната и периферна нервна система, на репродуктивната система, морфологията, функцията и произхода на невроендокринните клетъчни системи, както и в изследванията на стволови клетки.

Неговата научна дейност се отличаваше с изключителна продуктивност, включваща 15 монографии, 228 пълнотекстови публикации в рецензирани списания, 90 научни доклада, над 3500 цитирания, индекс на Хирш = 32 (Scopus).

Проф. Давидов бе не само блестящ учен, но и талантлив преподавател, посветил се на обучението на студенти по медицина, дентална медицина и лекари-специализанти. Под неговото ръководство са защитили дисертации 10 докторанта.

Освен с научната си дейност, проф. Давидов се отличаваше и с активна научно-обществена дейност. Той бе член на редица научни съвети и дружества, както в България, така и в чужбина, сред които Българското анатомично дружество, чийто съосновател беше, на Немското анатомично дружество Anatomische Gesellschaft, на международното хистохимично дружество, Society for Histochemistry.

Забележителните му постижения бяха отличени с редица престижни награди. Той беше Почетен член на Българското анатомично дружество, Почетен член на Румънското дружество по анатомия, беше избран за Преподавател на десетилетието (Teacher of the decade) на Медицински факултет към университета в гр. Хамбург.

Проф. Давидов беше мъдър и отзивчив човек и учен, надарен с блестящ ум и широко сърце. През целия си живот той раздаваше щедро на другите своите дълбоки знания и умения. Проф. Михаил Давидов ще остане в сърцата ни като изключителен учен, всеотдаен преподавател и достоен човек.

Поклон пред паметта му! Почивай в мир, учителю!

Управителен съвет на Българско анатомично дружество

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък