На 22 февруари 2022 година ни напусна чл.-кор. проф. д-р Йордан Алексиев Йорданов.

Чл.-кор. Йордан Йорданов е роден на 06.11.1938 г. Висше образование завършва в Стоматологичния факултет на ВМИ – София, след което придобива права на специалист по ортопедична стоматология с ортодонтия и по анатомия на човека. През 1972 г. му е присъдена научна степен „кандидат на биологическите науки“, а през 1980 г. става „доктор на медицинските науки“. Проф. Йорданов е член-кореспондент на Българската академия на науките (БАН) от 2004 година и дългогодишен директор на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН. Той е член на Българската национална академия по медицина, бил е представител на България в Европейската антропологична асоциация, председател на Българското анатомично дружество и Българското антропологично дружество. Проф. Йорданов е автор и създател на Националния антропологичен музей и на постоянната антропологична експозиция „Човекът в миналото“, вкл на нейния гостуващ вариант.

Чл.-кор. Йордан Йорданов е един от най-изявените български учени в областта на физическата антропология, палеоантропологията, морфологията на костната система у човек, медицинската и приложната антропология, и музейното дело. Създател на оригинални методи за определяне на биологичната възраст на човека, за количествена оценка на проявите на асиметрията на човешкото лице и за установяване на нови зависимости между отделните лицеви размери. Пластичните възстановки на главата по меките тъкани на черепа на видни личности от българската история като тракийската принцеса от Враца, на Мостич, висш български сановник от времето на Симеон Велики, на цар Калоян, цар Самуил, на серия дейци на Възраждането и освободителното движение като Бачо Киро, Раковски, Каравелов, Захарий Стоянов и редица други, са дело на проф. Йорданов. Той е автор на над 70 пластични антропологични реконструкции, на 26 монографии и 360 научни труда.

Чл.-кор. Йорданов е удостояван с различни награди като медал „Марин Дринов“ и почетен знак за значителни заслуги към БАН, и редица държавни отличия, между които юбилеен медал „1300 години България“.

Кончината на чл.-кор. Йордан Йорданов е голяма загуба за българската морфологична общност. Ние губим един изявен учен, голям патриот и обаятелна личност, който през годините неуморно ни водеше по трънливите пътеки на науката и живота. За нас бе чест, че ти беше наш учител, наш колега, наш приятел! Сбогом Учителю!

SIT TIBI TERRA LEVIS, PROFESSORE!

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ!

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък