УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ, БУРГАС

На 10.05.2019 г. Народното събрание на Република България прие решение за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас. Във факултета ще се обучават студенти в образователно-квалификационна степен „магистър” на специалност „Медицина”.

Повече за научната, учебна дейност и академичния състав на катедрата можете да научите тук.

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък