Катедра по анатомия и хистология, патология и съдебна медицина

Софийският университет "Св. Климент Охридски" е първото българско висше училище. Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната културна и просветна традиция на българския народ.

Началото на организираната образователна система в България датира от втората половина на IX в. През епохата на Възраждането се ражда идеята за откриване на Висше училище.

Авторитетът на Висшето училище нараства и с това се утвърждава нуждата от културно-просветна мисия, която то да изпълнява в националното ни развитие след Освобождението през 1878 г.

Постепенно Софийският университет става един от авторитетните научни центрове на Балканите, напълно развит европейски тип университет. Днес Софийският университет "Св. Климент Охридски" е най-големият и престижен научноизследователски център в страната.

По предложение на Академичния съвет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Протокол № 13/25 юни 2003 год.) с Постановление на Министерския съвет № 316 от 19 декември 2003 год. в структурата на Софийския университет е възстановен Медицинският факултет.

Повече за научната, учебна дейност и академичния състав на катедрата можете да научите тук.

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък