Адрес:

1431 София, бул. Пенчо Славейков 34

Медицински Университет

Катедра по анатомия, хистология и ембриология

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък