Българското анатомично дружество (БАД) е едно от най-старите научни медицински дружества, което обединява морфолозите в България. В него членуват преподавателите от катедрите по анатомия, хистология и ембриология на всички медицински университети, както и учени от институти на Българската академия на науките (БАН). Дружеството подържа интензивни научни връзки с международните анатомични асоциации чрез участие на негови членове в комисии, международни конгреси, симпозиуми и конференции и организиране на научни прояви с международно участие у нас. Негови почетни членове са редица световно известни морфолози.

Основната дейност на БАД в България е организирането на научни прояви. Признание за нашата морфологична наука представляват конгресите на международни анатомични асоциации организирани от БАД в България (Френското анатомично д-во, 1969 във София, 76-ти Конгрес на Anatomische Gesellschaft, 1981 във Варна, I Международен симпозиум по експериментална морфология съвместно с Европейската асоциация па експериментална морфология, 1995 във София, I и III Симпозиуми по клинична анатомия във Варна).  

Националните конгреси представляват най-висшите форуми на дружеството, на които освен български морфолози, участвуват и многобройни чуждестранни учени. Те се провеждат през две години в различни университетски градове на България. Между конгресите се организират тематични симпозиуми и конференции (Клинична анатомия, Антропология).

БАД  има за цел да съдействува за развитието на българската морфологична наука чрез организиране на научни прояви, да подпомага членовете си за създаване на котакти с чуждестранни морфологични институти и да съдействува за рационализиране и модернизиране на преподаването по анатомия, хистология и ембриология в медицинските университети и колежи. Основният фокус на БАД е да предоставя актуална, използваема информация на анатомичната общност.

Редовните срещи на обществото служат като форум за обмен на информация за морфологията.

Не на последно място, една от мисиите на БАД е да информира обществеността за резултатите, ползите и последиците от новите изследвания.

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък