НАГРАДА „ПРОФЕСОР ДИМИТЪР КАДАНОВ“

Наградата се присъжда на членове на Българското анатомично дружество със значителен принос в научноизследователската дейност в областта на морфологичната наука, доказана с публикационна активност в последните две години.

Носители на наградата

д-р Димо Стоянов и
д-р Мартин Иванов

2023 г.

д-р Силвия Николова и
д-р Диана Тонева

2021 г.

доц. Димитринка Атанасова-Димитрова

2019 г.

доц. Стоян Павлов

2017 г.

проф. Бойчо Ланджов

2015 г.

проф. Нина Атанасова

2011 г.

проф. Йордан Йорданов

2007 г.

д-р Антон Тончев

2005 г.

доц. Ангел Воденичаров и
доц. Мая Гълъбова

2003 г.

проф. Сабина Долапчиева

2001 г.

проф. Владимир Овчаров

1999 г.

доц. Николай Лазаров и
проф. Христо Чучков

1997 г.
За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък