Управителният съвет (УС) на Българското анатомично дружество (БАД) обявява конкурс за присъждане на традиционната награда „Професор Димитър Каданов“ за публикационна активност в периода 2019-2021 г. Наградата се присъжда на редовни членове на БАД със значителен принос в научноизследователската дейност в областта на морфологичната наука, доказана с публикационна активност в последните две години. В процедурата нямат право да участват учени, носители на тази награда в предходни години.

Номинации за участие в конкурса могат да правят регионални структури на БАД, група учени и индивидуални учени.

Желаещите да участват в конкурса подават:

Крайният срок за подаване на предложенията е 7 май 2021 г. на електронните адреси на председателя на УС на БАД: nikolai.lazarov@medfac.mu-sofia.bg (проф. Николай Лазаров) и

секретаря на БАД: stefantrifonov@outlook.com (доц. Стефан Трифонов).

Церемонията по награждаването на победителя/ите в конкурса ще бъде по време на откриващата сесия на ХХV конгрес на БАД, в рамките на която лауреатът на наградата ще представи с пленарен доклад своите научни постижения.

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък