Управителният съвет (УС) на Българското анатомично дружество (БАД) обявява конкурс за присъждане на традиционната награда „Професор Димитър Каданов“ за публикационна активност в периода 2021-2023 г.

Наградата се присъжда на редовни членове на БАД със значителен принос в научноизследователската дейност в областта на морфологичната наука, доказан с публикационна активност в последните две години. В процедурата нямат право да участват учени, носители на тази награда в предходни години.

Номинации за участие в конкурса могат да се правят от регионални структури на БАД, група учени и индивидуални учени.

Желаещите да участват в конкурса подават:

Предложенията, заедно с изискуемите документи за участие в конкурса се изпращат на електронните адреси на председателя на УС на БАД: nlazarov@medfac.mu-sofia.bg (проф. Николай Лазаров) и секретаря на БАД: stefantrifonov@outlook.com (доц. Стефан Трифонов).

Крайният срок за подаване на номинациите е 30.06.2023 г.

Церемонията по награждаването на победителя/ите в конкурса ще бъде по време на откриващата сесия на ХХVI конгрес на БАД, в рамките на която лауреатът на наградата ще представи с пленарен доклад своите научни постижения.Управителният съвет (УС) на Българското анатомично дружество (БАД) обявява конкурс за присъждане на традиционната награда „Професор Димитър Каданов“ за публикационна активност в периода 2021-2023 г.

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък