Катедрата по анатомия и клетъчна биология при МУ-Варна организира XI Международен Симпозиум по Клинична Анатомия (КА-2020), който ще се проведе в периода 01-03.10.2020 г. в гр. Варна. Участие ще вземат водещи български и чуждестранни учени в областта на морфологичните науки, както и клиницисти, чиито интереси се пресичат с анатомичната наука. В рамките на проявата ще бъде проведена възпоменателна сесия в памет на проф. д-р Юрген Кьопке, дългогодишен ръководител на Анатомичния Институт на Кьолнския Университет и съорганизатор на много от предишните издания на Симпозиума по Клинична Анатомия.

Използвам случая да Ви поканя да участвате в КА-2020, като оставам на разположение в случай на въпроси.

Абстракти се подават онлайн в срок до 30.06.2020 г. на адрес:

https://conferences.mu-varna.bg/index.php/asd/is2020

Надяваме се настоящата епидемична ситуация да не попречи на провеждането на симпозиума. Очакваме през първата половина на месец юли 2020 да сме в състояние окончателно да потвърдим нейното провеждане по план - 01-03.10.2020 г.

Искрено Ваши,

Проф. Антон Б. Тончев и Организационен Комитет
Катедра по анатомия и клетъчна биология
Медицински Университет-Варна

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък