Катедрата по анатомия и клетъчна биология при МУ-Варна организира XII Международен Симпозиум по Клинична Анатомия, който ще се проведе в периода 10-13.10.2024 г. в гр. Варна. Участие ще вземат водещи български и чуждестранни учени в областта на морфологичните науки, както и клиницисти, чиито интереси се пресичат с анатомичната наука.

Абстракти се подават онлайн в срок до 30.07.2024 г.

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък