На 14 април 2023 година нашият колега и учител проф. Константин Койчев навърши 90 години.

Константин Койчев започва академичната си кариера като асистент в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на Медицински университет – София. През този период той е провел специализация в град Санкт Петербург, Русия. 

През 1974 г като доцент той участва в основаването на Медицински университет – Плевен и на катедрата по анатомия, хистология и цитология, чийто ръководител с малки прекъсвания е до 2001 година.  Академичната му кариера продължава като гост-професор по анатомия в университетите в град Хамбург и Тюбинген, Германия, и в Медицинския колеж в град Джеда, Саудитска Арабия. Проф. Койчев преподава анатомия, физиология и спортна медицина и във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Проф. Койчев е носител на орден "Св.св. Кирил и Методий" I степен за научна и преподавателска дейност и на Златен орден на БЧК за хуманитарни заслуги и мисии.

За изключителни научни постижения в областта на анатомията, хистологията и оториноларингологията, както и за цялостен принос за основаването и развитието на висшето медицинско училище в град Плевен, през 2013 година проф. Койчев е удостоен с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на Медицински университет – Плевен.

През 2015 г. проф. Койчев е удостоен с почетното звание "Доктор хонорис кауза" и на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ за постиженията му в областта на спортната медицина, анатомията и физиологията, за популяризиране на българската наука и нейните достижения в Европа и други страни по света, за принос в академичното развитие и международния престиж на Великотърновския университет. 

Българското анатомично дружество го поздравява най-сърдечно с юбилея и му пожелава крепко здраве.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък