Уважаеми Колеги,

Катедрата по анатомия и клетъчна биология при МУ-Варна, съвместно с Българскоto Анатомично Дружество (https://www.anatomy.bg) организират XII Международен Симпозиум по Клинична анатомия (КА-2024), който ще се проведе в периода 10-13.10.2024г. във Варна (https://conferences.mu-varna.bg/?view=16&lang=bg).

На първият ден (10.10.2024) в рамките на проявата ще се проведе и III Европейски Студентски Симпозиум по Анатомични Изследвания, организиран съвместно с Европейската Федерация по Експериментална Морфология (https://efem.eu).

Участие ще вземат водещи български и европейски учени в областта на морфологичните науки, клиницисти, както и колективите на всички Катедри по анатомия в България. 

Регистрацията за събитието е отворена и достъпна на адрес: https://conferences.mu-varna.bg/?view=16&lang=bg  

Заявки за участие в Клинична Анатомия-2024 и абстракти ще се приемат онлайн на горния адрес в срок до 30.07.2024 г.

Важни дати

01.06.2024 - Начало на онлайн регистрация
30.06.2024 - Краен срок за приемане на заявка за участие и резюме.
10.09.2024 - Потвърждаване на приетите за участие резюмета.

Oставаме на разположение за отговор на вашите въпроси.

Искрено Ваши,
доц. Стоян П. Павлов и Организационен Комитет
Катедра по анатомия и клетъчна биология
Медицински Университет-Варна

Ел. поща: anatomy.varna@gmail.com

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък