23 – 27 май 1981 година в Златни пясъци

От 23. до 27. 05. 1981 г. в курорта "Златни пясъци"- Варна се провежда съвместно 76-ия конгрес на Интернационалното дружество по анатомия и 8-мия конгрес на анатомите, хистолозите и ембриолозите в България. Основни теми на конгреса са били: "Биологични мембрани" и " Неврон и невроглия". Научните доклади са организирани в следните секции: Цитология; Цитобиология; Кръв; Мускулна тъкан; Съединителна и опорна тъкан; Антропология; Макроскопска анатомия; Генитален апарат; Плацента; Бъбреци; Периферна нервна система; Централна нервна система; Ендокринни органи; Кръвоносна система; Гастроинтестинален тракт; Ембриология; Клетъчни култури и Лимфопоетичвн апарат.

За пръв път на наш конгрес е организирана и постерна демонстрация. В работата на конгреса са взели участие 289 морфолози (115 от България и 174 от чужбина). Изнесени са 96 доклада от българи и 119 доклада от чуждестранните гости. Между чуждестранните гости е имало представители от СССР, ГДР, ГФР, Западен Берлин, САЩ, Унгария, Холандия, ЧССР, Полша, Италия, Египет, Швейцария, Индия, Турция, Белгия, Австрия и Дания. Конгресът преминава при отлична организация и при изключително високо ниво на научните съобщения. Провеждането на този конгрес у нас бележи нов връх за българската морфология. Той се превръща в събитие, което ще остави трайни следи в съзнанието на всички участници и ще допринесе за още по-високото издигане на името на българските морфолози и на българския учен. Провеждането на това голямо научно мероприятие у нас позволява нашите морфолози отблизо да се запознаят с постиженията на анатомите от развитите европейски страни, да обменят информация с тях и да получат стимули за бъдещата си работа. От друга страна за пръв път такъв голям брой чуждестранни специалисти получават цялостна представа за нивото и постиженията на морфологията в България. Създадени са отлични предпоставки за задълбочаване и разширяване на контактите с морфолозите от повечето европейски страни. След приключването на конгреса до организационния комитет са изпратени благодарствени писма от чуждестранните гости, в които се изказва  единодушно мнение за отличната организация на конгреса и за изключително високото му научно ниво. Конгресът за всички се превръщв незабравимо научно събитие.

На състоялото се на 26. 05. 1981 г. общо заседание на дружеството  е било избрано ново ръководство в състав : Председател - член кор. Проф. д-р. Г. Гълъбов; Зам. Председатели - Проф. д-р. В. Ванков, проф. д-р. Ив, Георгиев и проф. д-р. Х. Кръстев; Секретар – ст. н.с. д-р. М. Давидов; Касиер - д-р. Вл. Овчаров и Членове - проф. д-р. Ж. Йорданов, проф.  К. Койчев и ст.н.сътр. д-р. Л. Гицов.  Избрана беше и ревизионна комисия в състав - Председател: проф.    д-р. Ив. Петров и Членове  доц. Сп. Николов и доц. Г. Ковачев. На същото събрание за почетни членове на дружеството са избрани акад.проф. д-р. Ю. И. Бородин (СССР) и проф. д-р. В. Кюнел (ГФР). Решено беше също следващия 9-ти конгрес да бъде проведен през 1985 г. в гр. Плевен.

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък