28 май – 3 юни 1973 година в София

В обстановката на общ подем на морфологичната наука у нас от 28. 05. до 3. 06. 1973 г. в София се провежда Петата Национална конференция на анатомите, хистолозите и ембриолозите. Новост е организираният в рамките на конференцията симпозиум по "Морфология на синапсите ".

Организационният комитет на конференцията е в състав: Председател - проф. д-р. Г. Гълъбов; Зам. председатели: проф. Ж. Йорданов, проф. Х. Кръстев и проф. П. Петков; Отговорен секретар - проф. Ст. Манолов; Секретарят — доц. В. Доков, д-р. Хр. Чучков, д-р. Л. Гицов, д-р. М. Давидов, д-р. С. Донев, д-р. В. Овчаров, д-р. Й. Йорданов, д-р. Д. Марков; Касиер - д-р. Д. Джеров; Членове - акад. проф. А. И. Хаджиолов, член кор. проф. Д. Каданов,  проф. М. Москов, проф. С. Иванов, проф. С. Моров, проф. С. Стефанов, доц. Г. Ангелов, доц. А. Тодоров, доц. К. Ичев, доц. В. Василев и доц. Д. Пенев.

Заседанията са провеждани в следните секции: Кръв и кръвотворни органи; Съдова система; Експериментална морфология; Органогенеза и диференциация; Полова система; Ендокринна система; Нервна система; Антропология; отделно симпозиум – „Морфология на синапсите ". Конференцията преминава при отлична организация и на много високо научно ниво както от страна на българските, така и от страна на чуждестранните участници. Общо в работата на конференцията са участвували 201 морфолози (134 от България и 67 от чужбина - СССР, Полша, ЧССР, Унгария, ГДР, Куба, САЩ, Франция, Италия, Испания, Швейцария, Англия, ГФР, Финландия) и са изнесени 206 научни съобщения. Петата конференция в София бележи нов връх в утвърждаването на морфологичната наука у нас и в укрепването на нейния международен авторитет. Чрез нея бяха показани нарастналите възможности на българските морфолози, което беше отбелязано в изказванията на някои гости. На отчетно-организационното събрание на дружеството (протокол от него в архива няма) е взето решение следващата 6-та Национална конференция да се проведе в Пловдив през 1975 г. и ръководството е било преизбрано.

След конференцията ръководството продължава дейността си в рамките на предначертаната програма. Организира научни заседания, кани известни чуждестранни специалисти (проф. Година - СССР, проф, Франческини от Италия, проф. Робино от Франция и др.), активно съдействува за изпращането на възможно повече членове за участие в конгреси в чужбина, стреми се всячески да подпомогне организационния комитет на 6-тата конференция. Все повече наши изтъкнати морфолози получават покани от чужбина за изнасяне на лекции или биват избирани за почетни членове на чуждестранни дужества. Ръководството прави усилия и отпечатва дипломи за почетни членове и ги разпраща на съответните лица, избрани по-рано, с което се внася необходимия ред и в този важен ритуал. На част от заседанията се изслешват доклади с информации за участието на наши представители на конгреси в чужбина, а на специално заседание е изслушан доклад на проф. В. Ванков за състоянието и перспективите на съветската морфологична наука. Извършва се подготовката по изменения в устава, в съответствие с изискванията на СНМД. Положени са максимални усилия за масово участие на българските морфолози в първата балканска конференция по електронна микроскопия в Сараево.

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък