Членове

Медицински Университет Плевен - Катедра Анатомия, хистология, цитология и биология

д-р Александър Тодоров
д-р Десислава Маринова
проф. д-р Емилиян Иванов
д-р Ирен Богева
д-р Искрен Герасимов
д-р Мирослав Добрев
д-р Румяна Давидова
доц. д-р Стефан Трифонов
д-р Стилянка Йочкова
Тихомир Рашев
За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък