Членове

Медиценски университет Пловдив - Катедра по анатомия, хистология и ембриология

д-р Анелия Петрова
д-р Антоанета Фъсова
доц. д-р Атанас Балтаджиев, д.м.
д-р Валерия Тананска, д.м.
д-р Дарина Барбутска, д.м.
д-р Елена Божикова
д-р Елена Даскалова, д.м.
д-р Здравка Харизанова
проф. д-р Ивета Коева, д.м.
д-р Лилия Грозлекова, д.м.
д-р Марин Канарев
доц. д-р Надя Пенкова, д.м.
д-р Нина Йотова
проф. д-р Пепа Атанасова, д.м.
доц. д-р Слави Делчев, д.м.
проф. д-р Стефан Сивков, д.м.
доц. д-р Стоян Новаков, д.м.
доц. д-р Таня Китова, д.м.
д-р Фанка Гергинска, д.м.
д-р Ферихан Ахмед - Попова, д.м.
д-р Цветанка Петлешкова

Медиценски университет Пловдив - Катедра по анатомия и физиология на човека

доц. д-р Емилия Андреенко
доц. д-р Силвия Младенова
д-р Слави Тинешев
За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък