Председател:

Проф. д-р Николай Еленков Лазаров, дмн

Заместник председател:

Проф. д-р Ивета Коева, дм

Членове:

Доц. д-р Стефан Трифонов, дм (секретар)
Доц. Димитринка Атанасова, дм (касиер)
Проф. д-р Лазар Желев, дм
Проф. д-р Ваня Горанова, дм
Проф. д-р Димитър Сиврев, дм
Доц. д-р Иван Масларски, дм
Доц. д-р Ивайло Стефанов

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък