2 – 4 юни 1978 година във Варна

Седмият Национален конгрес по анатомия, хистология и ембриология с провежда от 2.06 до 4. 06. 1978 г. във Варна.

Организационният комитет е бил в следния състав: Председател - проф- д-р. В. Ванков; Секретар - доц. д-р. Сп. Николов; Членове - член кор. проф. д-р. Г. Гълъбов, проф. В. Доков, проф. Ст. Манолов, проф. Ж. Йорданов, проф. Ив. Георгиев, проф. Х. Кръстев и ст.н.с. д-р. М. Давидов; Секретарят - д-р. Г. Маринов, д-р. М. Габровска и д-р. З. Ангелов.

В работата на този конгрес вземат участие 265 морфолози (170 от България и 95 от чужбина). Изнесени са 264 научни съобшения   (176 от българи и 88 от чуждестранни представители). Докладите са разпределени в следните секции: Сърце и съдове; Лимфна система; Невроморфология; Ембриология; Антропология; Сетивни органи; Хистогенеза, реактивност и регенерация на тъканите; Цитология; Генетика; Ендокринология; Кръв и кръвотворни органи; Макроскопска анатомия; Цитохимия и хистохимия. Освен това в рамките на конгреса бяха проведени два симпозиума с тематика: "Гонадо- и гаметогенеза" и "Ендотелен пермеабилитет".

На общото събрание на дружеството състояло се на 4.06.1978 г. е избрано ново ръководство в състав: Председател - член кор. проф. д-р. Г. Гьлъбов; Зам. председатели - проф. д-р. В. Ванков, проф. Ж. Йорданов и проф. Х. Кръстев; Секретар - ст. н. с. д-р. М. Давидов; Членове - проф. д-р. Ив. Георгиев, проф.  д-р.  К. Койчев; Ревизионна комисия - проф. Сп. Моров, проф. Ив. Петров и д-р. Вл. Овчаров. На същото заседание са били избрани и почетни чуждестранни членове на дружеството: акад. проф. К. А. Зуфаров (СССР), акад. проф. Д. М. Голуб (СССР), проф. д-р. К. И. Кульчецкий (СССР), проф. д-р. О. Наркиевич (Полша), проф. Ц. Биеланска-Осуховска (Полша), проф. Р. Сейт (Франция), проф. С. Йованович (Югославия) и проф. Ю. Коури (Куба). Взема се решение следващия 8-и конгрес на анатомите, хистолозите и ембриолозите да се проведе съвместно със 76-ия Конгрес на Интернационалното дружество по анатомия през 1981 г.  отново във Варна.

Новоизбраното ръководство се заема усилено с организирането на съвместната международна проява. За целта се създават два организационни комитета: един интернационален, в състав: Председател - проф. д-р. В. Василев; Челнове - проф. д.р. А. Окше, проф. д-р. Х. Фрик, проф.  д-р. Г. Лойтерт и проф. д-р. В. Кюнел, както и един местен, в състав: Председател - член кор.проф. д-р. Г. Гълъбов; Зам. председател - проф. д-р. В. Ванков; Секретари - ст. н. с. д-р. М. Давидов и доц. д-р. Сп. Николов; Членове - член кор. проф. д-р. Д. Каданов, акад. проф. д-р. А. Хаджиолов, проф. д-р. М. Москов, проф. Ст. Манолов и проф. В. Доков. Едновременно с организирането на съвместния конгрес, ръководството на дружеството прави всичко възможно за засилване на научната дейност на дружеството, както и за подпомагане участието на наши представители в международните научни мероприятия. Гости на дружеството, с изнасяне на лекции, са били проф. Б. Такси (Париж), проф. Г.Филогамо (Торино), проф. В. Кюнел (Аахен) и доц. Д. Риш (Париж).

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък