Членове

Медицински университет София - Катедра анатомия, хистология и ембриология

ас. д-р Алберт Градев
гл. ас. д-р Александър Илиев
проф. д-р Анастасия Божилова, дмн
доц. д-р Ангел Дандов, дм
ас. д-р Андрей Иванов
проф. д-р Бойчо Ланджов, дм
акад. проф. д-р Владимир Овчаров, дмн
доц. д-р Димо Кръстев, дм
ас. д-р Йоанна Тивчева
проф. д-р Лазар Желев, дм
доц. д-р Лина Малинова, дм
проф. д-р Лъчезар Сурчев, дмн
ас. д-р Никола Стаменов
гл. ас. д-р Николай Кръстев
проф. д-р Николай Лазаров, дм, дмн
гл. ас. д-р Станчо Станчев
ас. д-р Тодор Киров

Медицински университет София - Катедра съдебна медицина

доц. д-р Александър Александров, дм
доц. д-р Александър Апостолов, дм
д-р Атанас Христов, дм
д-р Биляна Милева
д-р Илина Брайнова, дм
д-р Камен Пеев
д-р Мартин Ангелов
д-р Методи Гошев, дм
д-р Михаела Георгиева
химик Христо Манов

Медицински университет София - Катедра по обща и клинична патология

доц. д-р Весела Иванова, дм

ИЕМПАМ – БАН

д-р Абдулкадир Абудалех
ас. Албена Димитрова
ас. Бойка Лилова
доц. Вера Кольовска
ас. Десислав Динев
гл. ас. Диана Тонева
проф. Димитър Кадийски
гл. ас. Екатерина Павлова
доц. Емилия Петрова
ас. Здравка Петрова
доц. Зорка Митова
доц. Ивайла Пандурска
докт. Иво Владимиров
гл. ас. Илиана Илиева
гл. ас. Искра Съйнова
доц. Йорданка Глухчева
Калоян Василев
проф. Маша Димитрова
проф. Мери Ганчева
докт. Милена Главчева, МОН
докт. Надежда Параскова, БФ на СУ
проф. Нина Атанасова
проф. Радостина Александрова
доц. Рачо Стоев
докт. д-р Росен Спасов
проф. Светлозара Петкова
гл. ас. Силвия Николова
гл. ас. Таня Живкова

Институт по невробиология

проф. Рени Калфин
За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък