Членове

Тракийски университет Стара Загора - Катедра Анатомия

Антоанета Георгиева - Рудева
Димитринка Атанасова - Димитрова
Димитър Сиврев
Ивайло Стефанов
Ивелина Иванова
Йордан Стоянов
Никола Пировски
Николай Димитров
Севинч Хамза

Тракийски университет Стара Загора - Катедра Съдебна медицина

Радостина Митева

Тракийски университет Стара Загора - Катедра Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология

Ангел Воденичаров
Генади Костатиднов
Георги Пенчев
Давид Йовчев
Димитър Костов
Дияна Владова
Камелия Стаматова-Йовчева
Николай Цандев
Пенка Йонкова
Росен Димитров
Христо Христов
За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък