Членове

Медицински университет Варна - Катедра по Анатомия и клетъчна биология

проф. д-р Антон Тончев
доц. Благовеста Миткова
д-р Боян Първанов
проф. д-р Ваня Горанова
д-р Веселина Жекова
д-р Виктория Михайлова
д-р Десислава Маринова
доц. Ирина Стоянова
д-р Искрен Великов
д-р Марин Железов
д-р Мартин Иванов
д-р Меглена Ангелова
доц. Минко Минков
д-р Петър Вълчанов
д-р Радослав Спасов
д-р Станислав Морфов
д-р Стефания Терзиева
доц. Стоян Павлов
За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък