Българско анатомично дружество - БАД

Дата на основаване: 6 февруари 1962 в София с основна цел да събере научната общност на анатомите в България и да стимулира националния и международен обмен на научни и професионални знания.

Основни цели на БАД

Да организира научната дейност чрез периодично организиране на научни срещи и методически курсове в неговите клонове с цел повишаване на професионалното ниво на анатомите. Да работи в тясно сътрудничество с научните дружества на клиницистите.

Да обсъжда и прави предложения към Министерството на здравеопазването за участие на български учени в международни научни събития, както и да повдига други важни въпроси, свързани с дейността на дружеството.

Да подкрепя организационните комитети в организацията и провеждането на национални конференции, конгреси, симпозиуми и работни срещи.

Ръководство на БАД

Председател:
Проф. д-р Николай Еленков Лазаров, дмн

Заместник председател:
Проф. д-р Ивета Коева, дм

Членове:
Доц. д-р Стефан Трифонов, дм (секретар)
Доц. Димитринка Атанасова, дм (касиер)
Проф. д-р Лазар Желев, дм
Проф. д-р Ваня Горанова, дм
Проф. д-р Димитър Сиврев, дм
Доц. д-р Иван Масларски, дм
Доц. д-р Ивайло Стефанов

Регионални структури

София - 1962 г.

Пловдив - 1962 г.

Хистологична секция - 1963 г.

Варна - 1965 г.

Плевен - 1974 г.

Стара Загора - 1982 г.

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък